Start Ogłoszenia

  PostHeaderIcon Ogłoszenia

  PostHeaderIcon Rok szkolny 2019/2020

  Komunikat dla Rodziców dzieci przedszkolnych

  Od dnia 18 maja 2020r. nasze przedszkole wznowi swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Internetowej przedszkola.

  Do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

  • obowiązują godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem

  • nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

   

  Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:

   

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GORZOWIE

   

  W dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

  1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;

  2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się 
  z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania
  (jednorazowo) – załącznik nr 2;

  3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – załącznik nr 3;

  4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 4;

   

  Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Przedszkolu Samorządowym w Gorzowie.

   


  WAŻNY KOMUNIKAT
  dla Rodziców dzieci przedszkolnych

  Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
  możliwe jest wznowienie zajęć opiekuńczych dla dzieci
  w Przedszkolu Samorządowym w Gorzowie
  od dnia 18 maja 2020 r.

  Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest
  spełnienie wytycznych zawartych w wewnętrznych Procedurach
  i rozporządzeniu MEN.

  Godziny pracy przedszkola zostaną ustalone
  po weryfikacji zgłoszeń.

  Zarządzenie Dyrektora


  WAŻNY KOMUNIKAT
  dla Rodziców dzieci przedszkolnych

  Przedszkole Samorządowe w Gorzowie
  nie wznawia zajęć opiekuńczych z dniem 6 maja 2020r.

  Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie
  w sekretariacie szkoły. O wszelkich zmianach będziemy informować
  za pośrednictwem strony internetowej.
  Jednocześnie informuję, że podejmujemy szereg działań
  mających na celu dostosowanie placówki
  do wznowienia zajęć opiekuńczych zgodnie z wytycznymi
  Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

  Zarządzenie Dyrektora

   


  KONKURS PLASTYCZNY
  „LAURKA DLA JANA PAWŁA II"

  więcej informacji


  KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
  „POCZTÓWKA DO NIEBA"

  więcej informacji


  OGŁOSZENIE!!!

  Prosimy Rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie I
  w roku szkolnym 2020/2021 i obecnie uczęszczają do naszego przedszkola o odbiór„Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej"
  Bliższe informacje w sekretariacie
  szkoły
  p
  od numerem telefonu 33 846-14-75.


  Wirtualne „Domowe Przedszkole". Wyjątkowa propozycja TVP dla najmłodszych

  Internetowe pasmo edukacyjne „Domowe Przedszkole" będzie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 na stronie vod.tvp.pl, w zakładce eSzkoła.


   „Moje cyferki''Konkurs literacki dla dzieci 3,4,5,6 letnichi ich rodziców.

  więcej informacji


  OGŁOSZENIE!

  W dniu 24.03.2020r. rodzice otrzymają informację telefoniczną dotyczącą tego, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola

  na rok szkolny 2020/2021.

  PROSIMY NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE.

   


  WAŻNE INFORMACJA!!!

   

  Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

  w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w przedszkolu i szkole będą odbywały się tylko i wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić w tym czasie opieki w domu.

  /wyżywienie dzieci we własnym zakresie/.

   

  Od 16.03.2020 do 25.03.2020r.

  SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BĘDĄ ZAMKNIĘTE

  /nie będą się odbywać zajęcia edukacyjne, wychowawcze
  i opiekuńcze/.


  OGŁOSZENIE!!!

  Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
  w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

  porozmawiaj z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody
  i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,

  ♦ rodzicu, nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,

  ♦ pamiętaj, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,

  ♦ sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

  W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych –
  tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

   

  Jak skutecznie myć ręce ?

  kichanie2


  Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

  W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania dokumentów oraz zasady rekrutacji.

   


  OGŁOSZENIE!!! 

   

  Od dnia 2 stycznia 2020r. zmianie ulegają ceny żywienia dzieci
  w przedszkolu i w szkole:

  CENNIK DLA SZKOŁY:

  1. cena obiadu 5,00zł

  2. cena śniadania 2,00zł

  CENNIK DLA PRZEDSZKOLA:

  Koszt całodziennego żywienia 6zł

  1. cena śniadania 1,70zł

  2. cena obiadu 3,00zł

  3. cena podwieczorku 1,30zł

   


  ZAPROSZENIE

  Rodzinne spotkanie – rodzinne święta,
  w których magiczna jest moc zaklęta.
  Bo wigilijny, świąteczny czas,
  najlepsze myśli budzi w nas.

  Serdecznie zapraszamy Rodziców przedszkolaków na Jasełka,
  które odbędą się w dniu
  16.12.2019 r.o godz.16:00
  w sali gimnastycznej SZS w Gorzowie.

  Dyrekcja, wychowawcy oraz dzieci z przedszkola

  św


  Ogłoszenie !

  W dniu 12.11.2019 r. (tj. wtorek),
  o godz. 16.00 odbędzie się Zebranie
  z Rodzicami w sali przedszkolnej.


  KOMUNIKAT!!!

  Od 2 września sala Grupy "0" jest w głównym budynku szkoły -
  sala nr 7.

  Szatnia dla dzieci "zerówki" jest w przedszkolu.